27.08.2019

Wsparcie w ramach “Nowy Start II”

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. realizuje projekt NOWY START II, który skierowany jest do osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z terenu Województwa Małopolskiego.

Oferowane formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenia / kursy / studia podyplomowe
  • subsydiowane zatrudnienie
  • staże / praktyki zawodowe
  • opieka mentora
  • dodatki relokacyjne

KONTAKT:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 73 44
e-mail: cbmz@cbmz.pl
www.nowystart2.pl