30.06.2017

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 15.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Plany dotyczące modernizacji i remontów Stadionu MOSiR i jego zaplecza – wizytacja obiektu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 15.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Plany dotyczące modernizacji i remontów Stadionu MOSiR i jego zaplecza – wizytacja obiektu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.