08.06.2018

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 1530 Starym Ratuszu w Oświęcimiu przy Rynku Głównym 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
  2. Stan zagospodarowania pomieszczeń Starego Ratusza – wizytacja obiektu.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.