28.06.2018

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 15.30 Dziennym Domu Pomocy przy ul. Czecha 8 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu w zakresie opieki nad małymi dziećmi (żłobek).

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.