30.06.2016

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 15.30 w Domu Dziecka w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 14.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Domu Dziecka w Oświęcimiu”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 15.30 w Domu Dziecka w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 14.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Domu Dziecka w Oświęcimiu”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.