30.06.2011

Wspólne posiedzenie Komisji Budzetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskim Gimnazjum Nr 2 przy ul. Olszewskiego 2 w Oświęcimiu.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskim Gimnazjum Nr 2 przy ul. Olszewskiego 2 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sytuacji w oświęcimskiej oświacie, analiza projektów organizacyjnych szkół oraz zapoznanie się z przygotowaniem placówek do roku szkolnego 2011/2012
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.