13.04.2012

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.03.2006 r., w zakresie stref C1, E4 oraz obszaru NM leżącego w strefie A1.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonego uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.03.2006 r., w zakresie stref C1, E4 oraz obszaru NM leżącego w strefie A1.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.