09.12.2011

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim (w zakresie strefy C1, E4 oraz obszaru MN leżącego w strefie A1).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim (w zakresie strefy C1, E4 oraz obszaru MN leżącego w strefie A1).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.