07.09.2017

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu. i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych , oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2017 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Analiza sprawozdania z realizacji inwestycji miejskich.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych , oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2017 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Analiza sprawozdania z realizacji inwestycji miejskich.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.