06.04.2017

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2016 r. ZLA w Oświęcimiu, OCK w Oświęcimiu, MBP w Oświęcimiu, MZ w Oświęcimiu.
2. Analiza informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2016 r. ZLA w Oświęcimiu, OCK w Oświęcimiu, MBP w Oświęcimiu, MZ w Oświęcimiu.
2. Analiza informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.