14.10.2011

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 października 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowej siedzibie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 października 2011 r. o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowej siedzibie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.