16.02.2017

Wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.