30.06.2021

Wspólne Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Wspólne Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 15.30 Parku Pokoju w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Wizytacja „Parku Pokoju” pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.