17.06.2022

Wspólne spotkanie Rad Seniorów miasta i gminy

15 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim odbyło się spotkanie Oświęcimskiej Rady Seniorów. Poza członkami Rady uczestniczyli w nim: Krzysztof Kania, zastępca prezydenta miasta Oświęcimia oraz Halina Musiał, zastępca wójta gminy Oświęcim oraz członkowie Gminnej Rady Seniorów.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazje podyskutować o bieżących sprawach seniorów oraz poznać założenia programu “Małopolską Sieć Rad Seniorów”, które przedstawiła Barbara Kazior, prezes zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) z Krakowa.

Celem programu jest wspieranie seniorów i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia rad seniorów i tworzenia polityk senioralnych na poziomie lokalnym, jak również wymiany doświadczeń i poszukiwania pomysłów na współpracę.