26.08.2011

Wspólnie dla rozwoju


Powstała Grupa stała ds. współpracy Miasto-Muzeum. Jej zadaniem będzie wypracowanie kierunków współpracy dla ogólnego wspólnego rozwoju. W jej skład oprócz prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta i dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotra M.A.Cywińskiego wchodzą m.in. specjaliści od inwestycji, promocji oraz ruchu turystycznego. Powołanie Grupy było wspólną inicjatywą prezydenta miasta oraz dyrektora Muzeum.
 

Fot. Tomasz Pielesz


Powstała Grupa stała ds. współpracy Miasto-Muzeum. Jej zadaniem będzie wypracowanie kierunków współpracy dla ogólnego wspólnego rozwoju. W jej skład oprócz prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta i dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotra M.A.Cywińskiego wchodzą m.in. specjaliści od inwestycji, promocji oraz ruchu turystycznego. Powołanie Grupy było wspólną inicjatywą prezydenta miasta oraz dyrektora Muzeum.
 

Fot. Tomasz Pielesz

– Dotąd nieraz brakowało nawet podstawowej współpracy. A jest ona bardzo ważna zarówno dla miasta jak i dla muzeum – zauważa Janusz Chwierut. – Współpraca pomiędzy miastem a muzeum na zasadach partnerskich jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna – podkreśla prezydent Oświęcimia.

— Rozpoczęte rozmowy dają nadzieję, że to co dotąd było trudne, lub nierealne, dziś będzie wyglądało inaczej — mówi dyrektor Piotr M.A.Cywiński. — Jest naprawdę sporo tematów, o których powinniśmy rozmawiać. Można wiele zrobić dla rozwoju, jeśli ten rozwój będzie wspólnie rozumiany i akceptowany. Tego dotychczas bardzo brakowało i przegrywali na tym wszyscy — dodaje Cywiński.

Pierwsze spotkanie stałej grupy roboczej miało miejsce w Muzeum Auschwitz. W jego trakcie dyrektor Cywiński przedstawił prezentację poświęconą analizie ruchu turystycznego w Miejscu Pamięci. Później uczestnicy spotkania dyskutowali nad wyznaczeniem priorytetowych obszarów działań, którymi powinna zająć się Grupa. Po pierwszym sierpniowym, kolejne spotkania Grupy mają mieć regularny tryb.


Spotkanie w Urzędzie Miasta na którym zdecydowano o powstaniu Grupy. Dyrektor Cywiński przekazał prezydentowi Chwierutowi publikację muzeum „Ludzie dobrej woli”. Jest ona poświęcona mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej i okolic, którzy w czasie okupacji niemieckiej w latach 1940-1945 z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz.

 

fot. Bartosz Bartyzel