21.09.2011

Wspólnie na rzecz nowego wzrostu

Parlament Europejski, Komisja Europejska, Polska Prezydencja w Radzie UE zapraszają na Forum Rynku Wewnętrznego Single Market Forum (SIMFO), które odbywa sie w dniach 3–4 października 2011 r. w 
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, ul. Krupnicza 33).

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli w kwestii dostępnych im praw i możliwości.

 

Parlament Europejski, Komisja Europejska, Polska Prezydencja w Radzie UE zapraszają na Forum Rynku Wewnętrznego Single Market Forum (SIMFO), które odbywa sie w dniach 3–4 października 2011 r. w 
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, ul. Krupnicza 33).

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli w kwestii dostępnych im praw i możliwości.

 

Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, spotkaniach i warsztatach na temat problematyki wspólnego rynku (szczegółowy opis wszystkich warsztatów znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/smf_workshops_pl.htm). Otwarcie Forum poprzedzi impreza informacyjno-promocyjna pod nazwą Jarmark Rynku Wewnętrznego, która rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie 2 października 2011 r.

Podsumowaniem SIMFO w Krakowie będzie tzw. Deklaracja Krakowska, która zawierać będzie zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań dotyczących wykorzystywania możliwości i dalszego rozwoju rynku wewnętrznego.

Udział w SIMFO jest bezpłatny!
Rejestracja poprzez stronę internetową:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm