07.12.2011

Współorganizacja przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim

18 września 2017 r. Prezydent Miasta Oświęcim wydał nowe zarządzenie w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim. Tym samym poprzednie zarządzenie traci moc obowiązującą.

Na mocy tego dokumentu, przedsięwzięcia organizowane dla mieszkańców miasta przez organizacje pozarządowe mogą być na wniosek stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współorganizowane przez Miasto Oświęcim.

18 września 2017 r. Prezydent Miasta Oświęcim wydał nowe zarządzenie w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim. Tym samym poprzednie zarządzenie traci moc obowiązującą.

Na mocy tego dokumentu, przedsięwzięcia organizowane dla mieszkańców miasta przez organizacje pozarządowe mogą być na wniosek stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współorganizowane przez Miasto Oświęcim.

Na realizację przedsięwzięcia organizacja może wnioskować o środki finansowe z budżetu miasta w wysokości do 3.000,00 zł, które mogą być przeznaczone na zakup nagród, poligrafię, transport oraz wynajem pomieszczeń.

Wnioski o współorganizację imprezy organizacje pozarządowe mogą składać na minimum 30 dni przed rozpocząciem przedsięwzięcia. Są one oceniane przez Zespół składający się z pracowników Wydziału Promocji Miasta, a następnie Prezydent Miasta podejmuje decyzję o współorganizacji i kwocie na nią przeznaczonej.

Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku.