13.06.2012

Współpraca Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi nagrodzona

 

Oświęcimski Urząd Miasta zajął drugie miejsce w konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy”, który promuje wzorcowe przykłady współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi. Pierwsze były Sułkowice, a trzecie miejsce przypadło Urzędowi Miasta Nowy Targ. 
Nagrody wręczał m. in. Marek Sowa marszałek województwa małopolskiego podczas Święta Małopolski, połączonego z uroczystą sesją Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego.

 

Oświęcimski Urząd Miasta zajął drugie miejsce w konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy”, który promuje wzorcowe przykłady współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi. Pierwsze były Sułkowice, a trzecie miejsce przypadło Urzędowi Miasta Nowy Targ. 
Nagrody wręczał m. in. Marek Sowa marszałek województwa małopolskiego podczas Święta Małopolski, połączonego z uroczystą sesją Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego.

Laureaci oprócz dyplomów otrzymali też statuetki i nagrody rzeczowe oraz prawo posługiwania się znakiem i hasłem konkursu.

 W tegorocznej, V już edycji, startowało aż 21 jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego. To najwięcej w historii tego konkursu, którego ideą jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek.

Konkurs wyłonił wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Była to też bardzo dobra okazja dla samych aplikujących, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych.

W I etapie Kapituła oceniła zasady i sposób opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, różnorodność form współpracy oraz innowacyjność i efektywność współpracy. Do drugiego etapu przeszło 5 samorządów: Urząd Gminy Lanckorona, Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Miasta Oświęcim, Urząd Miejski Sułkowice, Urząd Miasta Trzebinia.

W drugim etapie prowadzono badania wśród organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami biorącymi udział w konkursie. W ten sposób poznano opinie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji na temat klimatu i form współpracy z władzami samorządowymi.

Organizatorem konkursu Małopolskie Wektory Współpracy jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.  

 

 

fot.MISTiA