17.09.2014

Wspominano tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat

Odegraniem Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się obchody 75. rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę. Delegacja władz miasta, radni, kombatanci, organizacje, stowarzyszenia, młodzież z oświęcimskich szkół, mieszkańcy miasta złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W ten sposób przywołano tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat i przypomniano bohaterską postawę żołnierzy i ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Kwiaty złożono również pod pomnikami żołnierzy polskich poległych w dwóch wojnach światowych, żołnierzy września oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej na mieszkańcach Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej.. 

 

Odegraniem Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się obchody 75. rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę. Delegacja władz miasta, radni, kombatanci, organizacje, stowarzyszenia, młodzież z oświęcimskich szkół, mieszkańcy miasta złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W ten sposób przywołano tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat i przypomniano bohaterską postawę żołnierzy i ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Kwiaty złożono również pod pomnikami żołnierzy polskich poległych w dwóch wojnach światowych, żołnierzy września oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej na mieszkańcach Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej..