17.11.2014

Wyborco sprawdź, gdzie głosujesz!

 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.oswiecim.pl została uruchomiona interaktywna mapa wyborcza. Po wpisaniu swojego adresu zamieszkania wyborca znajdzie informacje o obwodzie głosowania i okręgu wyborczym. Można też sprawdzić nazwiska kandydatów na prezydenta, do Rady Miasta właściwych dla danego okręgu zamieszkania wyborcy, Rady Powiatu w Oświęcimiu i Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.oswiecim.pl została uruchomiona interaktywna mapa wyborcza. Po wpisaniu swojego adresu zamieszkania wyborca znajdzie informacje o obwodzie głosowania i okręgu wyborczym. Można też sprawdzić nazwiska kandydatów na prezydenta, do Rady Miasta właściwych dla danego okręgu zamieszkania wyborcy, Rady Powiatu w Oświęcimiu i Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Prosimy przy korzystaniu z mapy o wpisywanie tylko nazwiska patrona ulicy. Np. osoba zamieszkała przy ul. Józefa Piłsudskiego powinna wpisać jedynie nazwisko Piłsudskiego.