21.03.2011

Wybory do Izb Rolniczych

Urząd Miasta Oświęcim Wydział Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w dniu 3 kwietnia 2011r. w godz. 8.00 – 18.00, odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.
Osobami uprawnionymi do głosowania są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni  przekraczającej 1ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 106 – Miasto Oświęcim w ustawowym terminie zarejestrowała jednego kandydata na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej  Pana Marka Gałuszkę.

Lokal wyborczy będzie się znajdował w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Zaborskiej 2, parter, pokój nr 1.

 

Urząd Miasta Oświęcim Wydział Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w dniu 3 kwietnia 2011r. w godz. 8.00 – 18.00, odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.
Osobami uprawnionymi do głosowania są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni  przekraczającej 1ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 106 – Miasto Oświęcim w ustawowym terminie zarejestrowała jednego kandydata na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej  Pana Marka Gałuszkę.

Lokal wyborczy będzie się znajdował w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Zaborskiej 2, parter, pokój nr 1.