11.05.2011

Wybory do Rad Osiedli

Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9.05.2011 r. w spraie wyborów do Rad Osiedli na terenie miasta Oświęcim. 

Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9.05.2011 r. w spraie wyborów do Rad Osiedli na terenie miasta Oświęcim.