Wydziały: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bułka Marcin

Stanowisko: Główny Specjalista

E-mail: marcin.bulka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: BHP

Wydział: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Telefon: +48 33 842-91-20

Wew.: 1120

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 20