Wydziały: Główny Specjalista d/s Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Szymeczko Monika

Stanowisko: Główny Specjalista d/s Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

E-mail: monika.szymeczko@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Główny Specjalista d/s Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Telefon: +48 33 842-91-07

Wew.: 1107

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 7