Wydziały: Inspektor Ochrony Danych

Michalczuk Marta

Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

E-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl

Wydział skrót: IOD

Wydział: Inspektor Ochrony Danych

Telefon: +48 33 846 62 21

Adres: ul. Królowej Jadwigi 12a