Wydziały: Prezydent Miasta

Chwierut Janusz

Stanowisko: Prezydent Miasta

E-mail: janusz.chwierut@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Prezydent Miasta

Telefon: +48 33 842-91-17

Wew.: 1117

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 16