Wydziały: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Kwiecień Katarzyna

Stanowisko: Rzecznik Prasowy

E-mail: katarzyna.kwiecien@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: rz

Wydział: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Telefon: +48 33 842-91-34

Wew.: 1134

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 34