Wydziały: Sekretarz Miasta

Płachta Maria

Stanowisko: Sekretarz Miasta

E-mail: maria.plachta@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: ST

Wydział: Sekretarz Miasta

Telefon: +48 33 842-91-21

Wew.: 1121

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 21