Wydziały: Skarbnik Miasta

Chachuła Beata

Stanowisko: Skarbnik Miasta

E-mail: beata.chachula@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: SK

Wydział: Skarbnik Miasta

Telefon: +48 33 842-91-14

Wew.: 1114

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 14