Wydziały: Wiceprezydent Miasta (Z-ca Prezydenta)

Bojarski Andrzej

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Miasta

E-mail: andrzej.bojarski@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: WP

Wydział: Wiceprezydent Miasta (Z-ca Prezydenta)

Telefon: +48 33 842-91-18

Wew.: 1118

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 18

Kania Krzysztof

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Miasta

E-mail: krzysztof.kania@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: WP

Wydział: Wiceprezydent Miasta (Z-ca Prezydenta)

Telefon: +48 33 842-91-19

Wew.: 1119

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 19