Wydziały: Wydział Finansowy - Referat Budżetowy

Żyła Anna

Stanowisko: Kierownik Referatu Budżetowego

E-mail: anna.zyla@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/b

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Budżetowy

Telefon: +48 33 842-91-02

Wew.: 1102

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 2

Brzęk Monika

Stanowisko: Inspektor

E-mail: monika.brzek@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/b

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Budżetowy

Telefon: +48 33 842-91-03

Wew.: 1103

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 3

Kubek Marzena

Stanowisko: Inspektor

E-mail: marzena.kubek@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/b

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Budżetowy

Telefon: +48 33 842-91-02

Wew.: 1102

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 2

Frączek-Pająk Ewelina

Stanowisko: Inspektor

E-mail: ewelina.fraczek@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/b

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Budżetowy

Telefon: +48 33 842-91-02

Wew.: 1102

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 2