Wydziały: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Brzeźniak Paulina

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: paulina.brzezniak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-11

Wew.: 1111

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 10

Świadek Marcelina

Stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

E-mail: marcelina.swiadek@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-06

Wew.: 1106

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 6

Sokal Małgorzata

Stanowisko: Inspektor

E-mail: malgorzata.sokal@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-04

Wew.: 1104

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 4

Nowak Renata

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: renata.nowak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-10

Wew.: 1110

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 10

Grzesik Ilona

Stanowisko: Inspektor

E-mail: ilona.grzesik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-04

Wew.: 1104

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 4

Głąb Barbara

Stanowisko: Inspektor

E-mail: barbara.glab@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-10

Wew.: 1110

Faks: +48 33 842-91-10

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 10

Folga Jadwiga

Stanowisko: Inspektor

E-mail: jadwiga.folga@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-10

Wew.: 1110

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 10

Kowalczyk Katarzyna

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: katarzyna.kowalczyk@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn/r

Wydział: Wydział Finansowy - Referat Rachunkowości

Telefon: +48 33 842-91-11

Wew.: 1111

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 10