Wydziały: Wydział Finansowy

Wawrzyczek Dorota

Stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

E-mail: dorota.wawrzyczek@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn

Wydział: Wydział Finansowy

Telefon: +48 33 842-91-03

Wew.: 1103

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 3

Kokoszka Bernadeta

Stanowisko: Główny Księgowy

E-mail: bernadeta.kokoszka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fn

Wydział: Wydział Finansowy

Telefon: +48 33 842-91-13

Wew.: 1113

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 13

Font Resize
Contrast