Wydziały: Wydział Mienia Komunalnego

Szatko Izabela

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

E-mail: izabela.szatko@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-18

Wew.: 1218

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 18

Stachura Aneta

Stanowisko: Inspektor

E-mail: aneta.stachura@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-17

Wew.: 1217

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 17

Kuci Katarzyna

Stanowisko: Inspektor

E-mail: katarzyna.kuci@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-73

Wew.: 1273

Faks: + 48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 23

Kawiorska Edyta

Stanowisko: Inspektor

E-mail: edyta.kawiorska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-70

Wew.: 1270

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 19

Skowronek Robert

Stanowisko: Inspektor

E-mail: robert.skowronek@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-69

Wew.: 1269

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 19

Grunwald Joanna

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

E-mail: joanna.grunwald@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-20

Wew.: 1220

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 20

Grubka Anna

Stanowisko: Inspektor

E-mail: anna.grubka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-23

Wew.: 1223

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 23

Graboń Sławomir

Stanowisko: Inspektor

E-mail: slawomir.grabon@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-17

Wew.: 1217

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 17

Gabryś Wioletta

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: wioletta.gabrys@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-68

Wew.: 1268

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 18

Pietyra Aneta

Stanowisko: Inspektor

E-mail: aneta.pietyra@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-19

Wew.: 1219

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 19