Wydziały: Wydział Mienia Komunalnego

Sulik Anna

Stanowisko: Naczelnik

E-mail: anna.sulik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-14

Wew.: 1214

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 14

Kozina Małgorzata

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: malgorzata.kozina@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-23

Wew.: 1223

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 23

Grunwald Joanna

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

E-mail: joanna.grunwald@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-20

Wew.: 1220

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 20

Grubka Anna

Stanowisko: Inspektor

E-mail: anna.grubka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: mk

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Telefon: +48 33 842-92-23

Wew.: 1223

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 23

Font Resize
Contrast