Wydziały: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta

Płoszczyca Beata

Stanowisko: Inspektor

E-mail: beata.ploszczyca@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/b

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta

Telefon: +48 33 842-94-33

Wew.: 1433

Faks: +48 33 842-94-83

Adres: ul. Jagiełły 25

Pokój: 33

Kowal Marta

Stanowisko: Inspektor

E-mail: marta.kowal@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/b

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta

Telefon: +48 33 842-94-83

Wew.: 1483

Faks: +48 33 844-83

Adres: ul. Jagiełły 25

Pokój: 33

Grubka Izabela

Stanowisko: Kierownik Referatu

E-mail: izabela.grubka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/b

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta

Telefon: +48 33 842-94-36

Wew.: 1436

Faks: +48 33 842-94-83

Adres: ul. Jagiełły 25

Pokój: 36