Wydziały: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Martyniak Rafał

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: rafal.martyniak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-08

Wew.: 1108

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 8

Sokal Roman

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: roman.sokal@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842 91 59

Wew.: 1159

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 8

Wolas Maria

Stanowisko: Inspektor

E-mail: maria.wolas@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-01

Wew.: 1101

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 1

Papciak Anna

Stanowisko: Inspektor

E-mail: anna.papciak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-71

Wew.: 1171

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 1

Mucha Jakub

Stanowisko: Administrator (baz danych, systemów komputerowych)

E-mail: jakub.mucha@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-58

Wew.: 1158

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 8

Gieregowska Aneta

Stanowisko: Inspektor

E-mail: aneta.gieregowska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-17

Wew.: 1117

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 17

Fiedor Magdalena

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: magdalena.fiedor@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-01

Wew.: 1101

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 1

Borkowska Dorota

Stanowisko: Inspektor

E-mail: dorota.borkowska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or/o

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Ogólny

Telefon: +48 33 842-91-20

Wew.: 1120

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 20