Wydziały: Wydział Organizacyjny

Baran Bożena

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

E-mail: bozena.baran@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or

Wydział: Wydział Organizacyjny

Telefon: +48 33 842 91 22

Wew.: 1122

Faks: +48 33 842 91 99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 22