Wydziały: Wydział Organizacyjny

Praciak Wioletta

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

E-mail: wioletta.praciak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: or

Wydział: Wydział Organizacyjny

Telefon: +48 33 842-91-22

Wew.: 1122

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 22

Font Resize
Contrast