Wydziały: Wydział Podatkowy

Niewiadomska Klaudia

Stanowisko: Inspektor

E-mail: klaudia.niewiadomska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-16

Wew.: 1216

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 16

Żaczek-Skiba Monika

Stanowisko: Naczelnik

E-mail: monika.zaczek-skiba@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-15

Wew.: 1215

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 15

Rotkiewicz-Drżał Ewa

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

E-mail: ewa.rotkiewicz-drzal@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-09

Wew.: 1209

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 9

Szendera Olga

Stanowisko: Inspektor

E-mail: olga.szendera@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842 -92-60

Wew.: 1260

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 10

Kubik Iwona

Stanowisko: Inspektor

E-mail: iwona.kubik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-11

Wew.: 1211

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 11

Kowalska Iwona

Stanowisko: Inspektor

E-mail: iwona.kowalska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-10

Wew.: 1210

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 10

Józefowska Małgorzata

Stanowisko: Inspektor

E-mail: malgorzata.jozefowska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-11

Wew.: 1211

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 11

Gabryś Karolina

Stanowisko: Inspektor

E-mail: karolina.gabrys@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-16

Wew.: 1216

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 16

Bibik Przemysław

Stanowisko: Inspektor

E-mail: przemyslaw.bibik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: fp

Wydział: Wydział Podatkowy

Telefon: +48 33 842-92-10

Wew.: 1210

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Jagiełły 23

Pokój: 10