Wydziały: Wydział Promocji Miasta

Stańczyk Katarzyna

Stanowisko: Referent

E-mail: katarzyna.stanczyk@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Wydział Promocji Miasta

Telefon: +48 33 842-91-51

Wew.: 1151

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 51

Dużyk Magdalena

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: magdalena.duzyk@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Wydział Promocji Miasta

Telefon: +48 33 842-91-47

Wew.: 1147

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 47

Banda Kinga

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: kinga.banda@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Wydział Promocji Miasta

Telefon: +48 33 842-91-51

Wew.: 1151

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 51

Grubka Barbara

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

E-mail: barbara.grubka@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Wydział Promocji Miasta

Telefon: +48 33 842-91-51

Wew.: 1151

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 51

Domasik Eliza

Stanowisko: Inspektor

E-mail: eliza.domasik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Wydział Promocji Miasta

Telefon: +48 33 842-91-47

Wew.: 1147

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 47

Tarnowski Marek

Stanowisko: Naczelnik

E-mail: marek.tarnowski@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: pm

Wydział: Wydział Promocji Miasta

Telefon: +48 33 842-91-50

Wew.: 1150

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 50