Wydziały: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Gębołyś Jacek

Stanowisko: Inspektor

E-mail: jacek.gebolys@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: zk

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Telefon: +48 33 842-93-02

Wew.: 1302

Faks: +48 33 842-28-20

Adres: ul. Solskiego 2

Pokój: 2

Ichniowska Alicja

Stanowisko: Podinspektor

E-mail: alicja.ichniowska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: zk

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Telefon: +48 33 842-93-02

Wew.: 1302

Faks: +48 33 842-28-20

Adres: ul. Solskiego 2

Pokój: 2

Radwański Andrzej

Stanowisko: Naczelnik

E-mail: andrzej.radwanski@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: zk

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Telefon: +48 33 842-93-03

Wew.: 1303

Faks: +48 33 -842-28-20

Adres: ul. Solskiego 2

Pokój: 3