Wydziały: Wydział Ochrony Środowiska

Sałaciak Ewa

Stanowisko: Inspektor

E-mail: ewa.salaciak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska

Telefon: +48 33 842-91-32

Wew.: 1132

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 32

Stachura Sylwia

Stanowisko: Naczelnik

E-mail: sylwia.stachura@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska

Telefon: +48 33 842-91-30

Wew.: 1130

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul Zaborska 2

Pokój: 30

Ptaszyńska Magdalena

Stanowisko: Zastępca Naczelnika

E-mail: magdalena.ptaszynska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska

Telefon: +48 33 842-91-82

Wew.: 1182

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 32

Kubczak Ewelina

Stanowisko: Inspektor

E-mail: ewelina.kubczak@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska

Telefon: +48 33 842-91-79

Wew.: 1179

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 29

Kowalczyk Aleksandra

Stanowisko: Inspektor

E-mail: aleksandra.kowalczyk@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska

Telefon: +48 33 842-91-29

Wew.: 1129

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 29

Grabowska Beata

Stanowisko: Inspektor

E-mail: beata.grabowska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót:

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska

Telefon: +48 33 842-91-32

Wew.: 1132

Faks: +48 33 842-91-99

Adres: ul. Zaborska 2

Pokój: 32