31.05.2011

Wykaz dotacji na rok 2011 udzielonych w III otwartym konkursie ofert

Szanowni Państwo,  

w załączniku prezentujemy wykaz dotacji udzielonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. ogłoszonym w dniu 1 marca 2011 r. Konkurs obejmował zadania z obszaru wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, turystyki oraz integracji europejskiej.
.

Szanowni Państwo,  

w załączniku prezentujemy wykaz dotacji udzielonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. ogłoszonym w dniu 1 marca 2011 r. Konkurs obejmował zadania z obszaru wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, turystyki oraz integracji europejskiej.
.