07.01.2020

Wykaz dotacji przyznanych w I otwartym konkursie ofert na rok 2020

Poniżej prezentujemy wykaz dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.
Zestawienie dotacji – do pobrania

Wypoczynek dzieci i młodzieży – 35 000 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja (w zł)

1

Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Oświęcimiu

Zimowa Półkolonia Salezjańska w Oratorium

7 300,00

2

Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Oświęcimiu

Letnie Półkolonie Salezjańskie

15 000,00

3

Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim

Hokejowe Ferie 2020

3 000,00

4

Rzymskokatolicka Parafia Św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu

Ferie na Maksa

3 700,00

5

Łyżwiarski Klub Sportowy SOŁA Oświęcim

Aktywizacja sportowa dzieci z terenu osiedla Zasole – Ferie na zimowym orliku

1 800,00

   

RAZEM

30 800,00

Turystyka i krajoznawstwo – 10 000 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja (w zł)

1

Fundacja Mapa Pasji z Krakowa

Oświęcimskie Wyprawy Odkrywców

7 000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 410 000 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja (w zł)

1

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Unia Oświęcim”

Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej

13 000,00

2

Uczniowski Klub Pływacki „Unia”

Organizacja Grand-Prix Puchar Polski w pływaniu

5 000,00

3

Uczniowski Klub Pływacki „Unia”

Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 15 letnich w pływaniu

12 000,00

4

Uczniowski Klub Pływacki „Unia””

Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 letnich w pływaniu

15 000,00

5

Uczniowski Klub Pływacki „Unia”

Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Juniorów 14,15,16 letnich w pływaniu

20 000,00

6

Uczniowski Klub Pływacki „Unia”

Szkolenie sportowe i nauka pływania osób niepełnosprawnych

6 000,00

7

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP

7 000,00

8

Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet „Unia Oświęcim”

Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet

28 000,00

9

Klub Sportowy UKS Kadet

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki

23 000,00

10

Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Oświęcimiu

Zajęcia z unihokeja dla dzieci i młodzieży

15 000,00

11

Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim

Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie

48 000,00

12

Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim

Prowadzenie szkolenia sportowego

15 000,00

13

Klub Sportowy „Soła”

Prowadzenie szkolenia sportowego

38 000,00

14

Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”

Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej

90 000,00

15

Uczniowski Klub Sportowy „Setbol”

Szkolenie sportowe w piłce siatkowej

20 000,00

16

Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Unia”

Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym

32 000,00

17

Klub Sportowy „Niwa”

Popularyzacja koszykówki, udział w rozgrywkach

6 000,00

18

Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki

Szkolenie sportowe w kick-boxingu

10 000,00

19

Łyżwiarski Klub Sportowy Soła Oświęcim

Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników ŁKS Soła

7 000,00

   

RAZEM

410 000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 79 500 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Edukacyjne Centrum Żydowskie

20-lecie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

0,00

2

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy historii i kulturze Romów

0,00

3

Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Oświęcimiu

Spotkania z kulturą, muzyką, teatrem

7 000,00

4

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”

VII Ogólnopolski plener malarski pt. „Maluj mimo wszystko” – 35 lat RSTK „Grupa na Zamku”

3 500,00

5

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu”

Senior w działaniu

0,00

6

Uczniowski Klub Sportowy JOCKER

Przygotowanie i prezentacja spektakli i widowisk o charakterze teatralnym dla społeczności Miasta Oświęcim oraz organizacja imprez propagujących edukację teatralną w naszym mieście

6 700,00

7

Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”

Spotkania folklorystyczne „Sami Swoi”

3 000,00

8

Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu

Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko

27 000,00

9

Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu

Letnia Scena Muzyczna

10 000,00

10

Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Krakowski Salon Poezji

4 000,00

11

Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

JazzOś

5 000,00

12

Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Alternatywna Scena MDSM

8 000,00

13

Fundacja F-XXI

Klocki i zabytki: zamek w Oświęcimiu” – warsztaty zabytkowej architektury Miasta Oświęcim dla dzieci

800,00

14

Fundacja Miasto Pracownia

Element Żeński III

2 500,00

15

Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

Wydanie drukiem książki „30 lat Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu”

2 000,00

   

RAZEM

79 500,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 420 000 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu

Alkohol twój wróg

40 000,00

2

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu

Prowadzenie Salezjańskiej

Świetlicy „Akademia Radości”

65 000,00

3

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) Prowincja Oświęcimska

w Oświęcimiu

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej.

60 000,00

4

Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

250 000,00

   

RAZEM

415 000,00

Ochrona i promocja zdrowia – 225 090 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych “Promyk” w Oświęcimiu

Z nadzieją na lepsze jutro”

160 190,00

2

Stowarzyszenie „Amazonki Oświęcim”

Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

8 000,00

3

Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim w Oświęcimiu

Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby.

20 000,00

4

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Oświęcimiu

RAZEM dla niepełnosprawnych.

25 900,00

5

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

11 000,00

6

Fundacja Po Skrzydła w Sosnowcu

Pomocna dłoń – profilaktyka chorób i zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży

0,00

7

Fundacja Po Skrzydła w Sosnowcu

Wyrwać się z sieci – profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży

0,00

8

Fundacja Po Skrzydła w Sosnowcu

Żyję świadomie – profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży

0,00

9

Fundacja Zapobiegaj w Oświęcimiu

Realizacja działań
z zakresu promocji
i ochrony zdrowia, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych

0,00

10

Fundacja Zapobiegaj

w Oświęcimiu

Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych

0,00

   

RAZEM

225 090,00

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 51 600 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu

51 600,00

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 177 000 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Towarzystwo Opieki na Zwierzętami

Opieka nad bezdomnymi kotami

3 000,00

2

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS Oddział Oświęcim

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

174 000,00

   

RAZEM

177 000,00

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3 200 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu

Poradnictwo prawne „U Kolpinga”

3 192,00

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych – 8 000 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacji (w zł)

1

Fundacja Miasto Pracownia

Akcja-Reakcja III

8 000,00