30.03.2011

Wykaz dotacji udzielonych w II otwartym konkursie ofert ogłoszonym 9 lutego 2011 r.

Szanowni Państwo, 

w załączniku prezentujemy wykaz dotacji udzielonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. ogłoszonym w dniu 9 lutego 2011 r. Konkurs obejmował zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Szanowni Państwo, 

w załączniku prezentujemy wykaz dotacji udzielonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. ogłoszonym w dniu 9 lutego 2011 r. Konkurs obejmował zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.