13.01.2022

Wykaz dotacji w konkursie z dn. 23.11.2021

Wykaz dotacji udzielonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dn. 23.11.2021 w obszarach:
– „Wypoczynek dzieci i młodzieży”,
– „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,
– „Turystyka i krajoznawstwo”,
– „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
-„Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych”

Wykaz dotacji (kliknij)