25.09.2012

Wykaz dotacji z V otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

Poniżej w załączniku prezentujemy organizacje, które otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszonych w V otwartym konkursie ofert z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Poniżej w załączniku prezentujemy organizacje, które otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszonych w V otwartym konkursie ofert z dnia 13 sierpnia 2012 r.