29.04.2011

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

   
Prezydent Miasta Oświęcim informuje,
że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

   
Prezydent Miasta Oświęcim informuje,
że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem –  ul. Słowackiego 18/6, ul. Broniewskiego 10/4, ul. Czarnieckiego 22/11, ul. Okrzei 4/9, ul. Sobieskiego 2/3.