30.08.2011

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 14/3, ul. Olszewskiego 44/6 , ul. Broniewskiego 6/2, ul. Olszewskiego 35/8, ul. Gałczyńskiego 1/9, ul. Olszewskiego 42/3, ul. Tysiąclecia 11/8, ul. Kopernika 7/16, ul. Kopernika 1/17 w Oświęcimiu.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany zostały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 14/3, ul. Olszewskiego 44/6 , ul. Broniewskiego 6/2, ul. Olszewskiego 35/8, ul. Gałczyńskiego 1/9, ul. Olszewskiego 42/3, ul. Tysiąclecia 11/8, ul. Kopernika 7/16, ul. Kopernika 1/17 w Oświęcimiu.