16.04.2013

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do:

1. Sprzedaży lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Budowlanych 27/7, ul. Budowlanych 20/1, ul. Budowlanych 4/3, ul. Budowlanych 62/13, ul. Budowlanych 16/6, ul. Budowlanych 48/14 ul. Budowlanych 29/13 ul. Budowlanych 2/1, ul. Czarnieckiego 5/5, ul. Czarnieckiego 22/5, ul. Czarnieckiego 17/11, ul. Łukasiewicza 17/2, ul. Budowlanych 29/3.

2. Sprzedaży lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:  ul. Smoluchowskiego 2/1, ul. Marchlewskiego 11/3.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do:

1. Sprzedaży lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Budowlanych 27/7, ul. Budowlanych 20/1, ul. Budowlanych 4/3, ul. Budowlanych 62/13, ul. Budowlanych 16/6, ul. Budowlanych 48/14 ul. Budowlanych 29/13 ul. Budowlanych 2/1, ul. Czarnieckiego 5/5, ul. Czarnieckiego 22/5, ul. Czarnieckiego 17/11, ul. Łukasiewicza 17/2, ul. Budowlanych 29/3.

2. Sprzedaży lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:  ul. Smoluchowskiego 2/1, ul. Marchlewskiego 11/3.