20.06.2013

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Olszewskiego 47/3, ul. Olszewskiego 12/1, ul. Olszewskiego 27/3, ul. Olszewskiego 13/6, ul. Olszewskiego 10/3, ul. Olszewskiego 27/4, ul. Budowlanych 10/13.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Olszewskiego 47/3, ul. Olszewskiego 12/1, ul. Olszewskiego 27/3, ul. Olszewskiego 13/6, ul. Olszewskiego 10/3, ul. Olszewskiego 27/4, ul. Budowlanych 10/13.